اداره آموزش و پرورش علی آباد کتول چهار شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ (۱۳۹۳/۰۱/۲۷)
Wednesday , أفريل 16 , 2014 (2014/04/16)
ورود کاربران

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
اداره کل آموزش و پرورش
استان اصفهان

Copyright © 1392 Shakhes Rayane Sepahan
Ver.5.7.5 Email :Poshtibani@ShakhesRayane.ir
 

ورود به بخش مدیریت

ورود به بخش مدیریت
نام کاربری :
رمز عبور :
کد امنیتی مقابل :

کاربر :

ورود به دبیرخانه مرکزی :